عربي
چاپ‌های سنگی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   چاپ‌های سنگی
چاپ سنگی (نخست) سفرنامه خراسان اثر ناصرالدین‌شاه، که نسخه‌ای از آن در کتابخانه امیرالمؤمنین نجف نگهداری می‌شود، در ۲۲۷ صفحه به قطع رحلی منتشر شده است. متن سفرنامه به خط نستعلیق خوش نوشته شده و همه صفحات آن مجدول به جداول زرین و سرخ و لاجوردی است. دو صفحه آغازین کتاب دارای دو سرلوح زیبا با نقوش گل و بوته و زمینه زر و لاجورد است.