عربي
کتب چاپی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   کتب چاپی
کتاب «آستانه ری: مجموعه اسناد و فرامین»، اثر دکتر محمدعلی هدایتی، در سال ۱۳۴۴ شمسی از سوی شرکت سهامی افست، در حدود ۱۵۰ صفحه، به قطع سلطانی منتشر شده است. موضوع این کتاب، متن بازخوانی شده و تصاویر شماری از فرامین سلطنتی و برخی از وقفنامه‌ها و دیگر اسناد مرتبط با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در شهرری است.